Niniejsza polityka prywatności określa sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych użytkowników odwiedzających stronę internetową. Zapewniamy, że przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

 1. Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych jest [firma] z siedzibą w [adres]. W sprawach związanych z przetw arzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem email: [adres email kontaktowy].

 2. Rodzaj danych osobowych przetwarzanych na stronie internetowej W związku z korzystaniem ze strony internetowej, zbierane są następujące dane osobowe:

 • adres IP urządzenia użytkownika,
 • informacje zawarte w plikach cookies,
 • dane z formularzy kontaktowych,
 • dane zapisywane w logach systemowych.
 1. Cel przetwarzania danych osobowych Dane osobowe są przetwarzane w celu:
 • umożliwienia korzystania ze strony internetowej,
 • zapewnienia bezpieczeństwa korzystania ze strony internetowej,
 • udzielania odpowiedzi na zapytania i wiadomości przesłane przez użytkowników,
 • prowadzenia analizy statystycznej ruchu na stronie internetowej,
 • prowadzenia działań marketingowych, w tym przesyłania newsletterów.
 1. Pliki cookies Strona internetowa używa plików cookies w celu poprawienia jakości korzystania z witryny oraz prowadzenia działań marketingowych. Pliki cookies są małymi plikami tekstowymi, które przechowywane są na urządzeniu użytkownika i umożliwiają identyfikację przeglądarki i urządzenia użytkownika. Użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 2. Ochrona danych osobowych Zapewniamy, że dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione przez administratora danych osobowych. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

 3. Prawa użytkowników Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z administratorem danych osobowych pod adresem email: [adres email kontaktowy].

 4. Zmiany w polityce prywatności Zapewniamy, że polityka prywatności jest stale aktualizowana i dostosowywana do zmieniających się wymagań prawnych oraz potrzeb użytkowników strony internetowej. Aktualna wersja polityki prywatności jest